top of page

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Mocną stroną Szkoły Podstawowej w Kikole jest objęcie uczniów kompleksową opieką psychologiczno - pedagogiczną.
Jest to możliwe dzięki wielokierunkowo wyspecjalizowanej kadrze pedagogicznej. Wśród nauczycieli są specjaliści z: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, neurologopedii, surdopedagogiki, socjoterapii, gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej, pedagogiki specjalnej, doradztwa zawodowego.

 

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia z: logopedii, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, doradztwa zawodowego, socjoterapii. Wzorowa współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lipnie sprzyja przeprowadzaniu na terenie szkoły konsultacji psychologicznych, przesiewowego badania dojrzałości szkolnej, testów z zakresu doradztwa zawodowego, lekcji wychowawczych z udziałem psychologa, socjoterapeuty czy doradcy zawodowego. 
Każdy uczeń wymagający wsparcia, mający opinię czy orzeczenie z poradni jest objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną w myśl Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2013r. Szkoła wspiera również rodziców w kierowaniu, kompletowaniu dokumentów i uzgadnianiu terminów dla dzieci w poradni. Szkoła ma bieżący kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Toruniu, lekarzami różnych specjalizacji oraz Teatrem "Kurtyna" z Krakowa.
Aktorzy kilka razy w roku na terenie szkoły przedstawiają spektakle profilaktyczne zakończone prelekcją nt. zagrożeń o różnym charakterze m.in. uzależnienia psychoaktywne, uzależnienia od komputera czy cyberprzemoc, przemoc fizyczna, brak tolerancji, wulgaryzmy itp. W tym celu prowadzone są dla uczniów gimnazjum warsztaty profilaktyczne, a dla wszystkich uczniów i rodziców prelekcje nt. różnych zagrożeń. Prelegentami byli specjaliści

z Ośrodka Uzależnień w Toruniu. 
Wymienione formy dla rodziców i rodziców były bezpłatne, pokryte z funduszy Urzędu Gminy.

 

Wychowawcy, pedagodzy szkolni starają się na bieżąco wspierać rodziców w procesie wychowawczym dzieci. Służą poradami, udostępnianiem kontaktów do różnych ośrodków, instytucji czy specjalistów.
Wychowawcy są w ciągłym kontakcie telefonicznym z rodzicami. 
Dobra współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną umożliwiła na przełomie roku po raz pierwszy zorganizować dla rodziców na terenie szkoły warsztaty "Akademii Skutecznego Rodzica", które przeprowadził psycholog PPP w Lipnie.
W zajęciach mogli uczestniczyć wszyscy chętni. Pani psycholog dzieliła się swoim doświadczeniem i konkretnymi metodami wychowawczymi. 
Na przyszły rok szkolny planowane są warsztaty o tematyce: "ADHD - i co dalej?".

bottom of page