SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
W ROKU  SZKOLNYM
2021/2022

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Filip Malinowski

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Izabela Komorowska

 

CZŁONKOWIE

Anna Dąbrowska

Gabriela Hass

Antonina Redmerska

 

POCZET SZTANDAROWY

Bartłomiej Sztandarski

Martyna Mikołajczyk

Maja Kiełkowska 

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Ireneusz Bednorz