Plansza „Bierzemy udział w akcji Żonkile

„Wszystkie śmieci są nasze”

Jak co rok nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2022”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze’’. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów.


Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które, wielokrotnie powtarzane, w perspektywie czasu stają się wielkie.


Fotorelacja na szkolnym FB


Agnieszka Kwidzyńska, Ireneusz Bednorz

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Ministerstwo Edukacji i Nauki  wraz z Ministerstwem Zdrowia w terminie od 12 do 16 września 2022 r. zaplanowało dla szkół: Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych. Ideą tego przedsięwzięcia jest uświadamianie młodszym i starszym dzieciom potrzeby troski o własne zdrowie i kreowanie postaw niezbędnych do jego ochrony. Nasza szkoła odpowiedziała na ten  apel organizując pogadanki nt. chorób zakaźnych, zapraszając przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lipnie, udostępniając stosowne materiały typu ulotki czy wyświetlając dedykowane przez ministerstwa filmy. Najmłodsze dzieci pod kierunkiem swoich wychowawców pięknie malowały i rusowały tematyczne obrazki. Wszyscy uczniowie byli zgodni, że wirusów nie należy się bać tylko umiejętnie się przed nimi bronić wykorzystując wiedzę i rozsądek. Trzymamy kciuki za powodzenie i życzymy naszym UCZNIOM I ICH RODZINOM zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.


Fotorelacja na szkolnym FB


Pedagog szkolny B. Polak

Narodowe Czytanie 2022

Jak co rok uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji pt. ,,Narodowe Czytanie". W tym roku mieliśmy przyjemność wysłuchać fragmentów tekstów naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza pochodzących z tomu pt. „Ballady i romanse”.

W roli lektorów wystąpili uczniowie klas VII i VIII. Gośćmi honorowymi byli: ks. Piotr Kasprzak i pan Mariusz Żurański.

Wszyscy uczestnicy wczuli się w klimat i nastrój fantastycznego świata przepełnionego uczuciowością, ludową mądrością i zachwytem nad pięknem przyrody.

Zbiór wierszy cieszy się wielką popularnością wśród milionów miłośników narodowej literatury.

Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu. W bieżącym roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które wyznaczają początek polskiego romantyzmu.


Fotorelacja na szkolnym FB


Organizatorzy: Agnieszka Kwidzyńska, Ireneusz Bednorz

Zapraszamy do udziału w konkursie „Zdrowie na talerzu”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Zdrowie na talerzu”


1. Organizator

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zdrowie na talerzu” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kikole.

2. Cele konkursu

- Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

- Promowanie zdrowego żywienia i stylu życia - zdrowej żywności, aktywności fizycznej,

- Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci oraz rodziców,

- Czerpanie radości ze wspólnie spędzonego czasu,

- Rozpowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

3. Uczestnicy konkursu

Konkurs kierowany jest dla przedszkolaków w wieku 3-6 lat uczęszczających do Przedszkola Kraina Bajek w Kikole i ich rodziców oraz dla uczniów z klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Kikole.

4. Warunki udziału

- Udział w konkursie jest dobrowolny.

- Należy przygotować zdrowy posiłek na talerzu z zachowaniem estetyki wykorzystując do tego składniki zawarte w Piramidzie Zdrowego Żywienia.

- Należy wykonać zdjęcie przygotowanego posiłku (format zdjęcia 15x 20).

- Fotografie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły z dopiskiem „Zgłoszenie na konkurs fotograficzny”, imię nazwisko dziecka z nazwą grupy lub klasą, w terminie 15.09 – 30.09. 2022 roku.

- Zgłaszając prace uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz innych miejscach związanych z konkursem.

5. Kryteria oceny, nagrody

- Oceniany będzie pomysł, oryginalność potrawy, estetyka wykonania oraz zgodność z tematem.

- Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplom, przewidziane są również wyróżnienia.

- Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki .

6. Uwagi końcowe

- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 07.10.2022r. roku, a informacja o wynikach pojawi się na stronie internetowej szkoły.

- Uczestnik, który bierze udział w konkursie akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Prace złożone na konkurs stają się współwłasnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz do promocji na terenie szkoły.


*Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Osoby odpowiedzialne:

Beata Orylska

Marta Redmerska

Justyna Rumińska

Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego


2.09.2022r. - uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. Po nabożeństwie w kościele pw. św. Wojciecha w Kikole przeszliśmy pod pomnik na skwerku,  aby uczcić 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Odśpiewaliśmy hymn, wysłuchaliśmy referatu przypominającego wydarzenia z 1939 roku, a delegacje szkół z terenu gminy oraz przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych złożyli kwiaty pod pomnikiem w hołdzie walczącym i poległym w obronie Rzeczypospolitej Polskiej.


Fotorelacja na szkolnym FB


List Ministra Edukacji i Nauki na rozpoczęcie roku 2022/2023


MINISTER EDUKACJI I NAUKI

PRZEMYSŁAW CZARNEK 

Warszawa, 1 września 2022 r.


 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele i Drodzy Uczniowie, 


przed nami rok szkolny 2022/2023 – czas wielu nowych możliwości, odkrywania talentów, pogłębiania pasji i spełniania życiowych ambicji. Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności. 


Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej. Dlatego też dzięki naszemu programowi Laboratoria Przyszłości zapewniamy uczniom dostęp do innowacyjnego sprzętu. Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty i inne nowoczesne urządzenia znajdują się już niemal w każdej szkole podstawowej. Jestem przekonany, że jest to rzeczywiste wsparcie w budowaniu kompetencji, które pozwalają młodym ludziom na zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie. Laboratoria Przyszłości, czyli największa w historii polskiej edukacji inwestycja cyfrowa, objęła także szkoły niesamorządowe oraz szkoły polskie za granicą. Kontynuacją programu są Mobilne Laboratoria Przyszłości, czyli specjalnie wyposażone busy, które od września 2022 roku można będzie spotkać we wszystkich województwach. Przeszkoleni edukatorzy będą odwiedzać szkoły i prowadzić dla uczniów i nauczycieli lekcje w formule warsztatowej. 


Równie wielkim zainteresowaniem, już od momentu swojej inauguracji, cieszy się program Poznaj Polskę. Dzięki niemu w ubiegłym roku szkolnym bez mała pół miliona uczniów odwiedziło miejsca ważne dla rodzimej nauki, historii czy wspólnej kultury i tożsamości narodowej. Dlatego też to przedsięwzięcie, które w wyjątkowy sposób wspiera edukację patriotyczną, będzie kontynuowane również w tym roku. 


W ostatnim czasie wprowadziliśmy zmiany w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Dotyczą one przedmiotów takich jak historia, edukacja dla bezpieczeństwa oraz wiedza o społeczeństwie, którą od 1 września na poziomie podstawowym zastąpi historia i teraźniejszość. Głównym założeniem HiT jest zaznajomienie ludzi młodych z najnowszymi wydarzeniami w kontekście dziejów Polski i świata. Nowy przedmiot ułatwi młodzieży ze szkół ponadpodstawowych poruszanie się w meandrach powojennej historii. Naszym celem jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością, lecz także wyposażenie uczniów w umiejętności istotne z punktu widzenia świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez zdolności do krytycznej  i racjonalnej oceny dziejów – trudno bowiem stanowić o postawach szacunku wobec dorobku cywilizacji europejskiej. 


Jednocześnie naszą ambicją jest zagwarantowanie osobom młodym wiedzy, która pozwoli im na zgłębienie tajników ekonomii, gospodarki i marketingu. W przyszłym roku szkolnym chcemy wprowadzić przedmiot biznes i zarządzanie. Jego program będzie oparty na wiedzy specjalistów z dziedziny zarządzania oraz na doświadczeniu przedsiębiorców. 


Nowy rok szkolny przynosi zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Ich celem jest między innymi uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem. 


Czekają nas również zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych. Termin egzaminu ósmoklasisty przesunęliśmy z kwietnia na maj i zrezygnowaliśmy z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego. W roku szkolnym 2022/2023 egzamin maturalny po raz pierwszy będą zdawać absolwenci czteroletniej szkoły ponadpodstawowej – formuła 2023. Egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony w formie ustnej i pisemnej. W formule 2023 zrezygnowaliśmy z trzydziestoprocentowego progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego. Zatem, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 


W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, polskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów z Ukrainy. Wierzę, że warunki, jakie stworzyliśmy, pozwolą wszystkim uczniom bezpiecznie kontynuować naukę w naszym systemie edukacji lub w systemie nauki zdalnej prowadzonej przez placówki w Ukrainie. 


Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, w swojej codziennej pracy podejmują Państwo starania na rzecz wychowania oraz kształcenia kolejnych pokoleń. Dziękuję za wzorową postawę, zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bez doskonałego przygotowania merytorycznego, jakie zapewniają Państwo swym podopiecznym, ich sukcesy edukacyjne nie byłyby możliwe. Pragnę wyrazić wdzięczność za tworzenie warunków dogodnych do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału, ale i budowania atmosfery sprzyjającej wzmacnianiu wspólnoty szkolnej. 


Drodzy Uczniowie, czas szkolnej nauki może być niezapomnianą przygodą, okresem zacieśniania koleżeńskich relacji, a nadto – przepustką do realizacji marzeń. W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć. 


Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023


1 września uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny 2022/2023.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na szkolnym FB

INFORMACJA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

odbędzie się 1 września 2022r.


-godz. 900  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas ,,0” - VIII w hali sportowej ZSP w Kikole.

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA

ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

odprawiona zostanie 2 września 2022r.


- godz. 900 – msza święta w Parafii św. Wojciecha w Kikole dla uczniów klas 0-VIII, po mszy św. przemarsz pod pomnik – uroczyste złożenie kwiatów.


Dowozy uczniów z klas 0-VIII na rozpoczęcie roku szkolnego oraz dzieci z Przedszkola Publicznego Kraina Bajek w Kikole w dniu 01.09.2022r. odbywać się będą od godz. 7:55 według harmonogramu w poniższym załączniku.


W drugim załączniku  zamieszczamy rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 02.09.2022r, a w trzecim przydział wychowawstw i sal lekcyjnych.

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci do naszego przedszkola na DNI ADAPTACYJNE, które odbędą się 25 - 26.08.2022 r. w godzinach 9.00 - 11.00.


Gwarantujemy super zabawę.


Przedszkole Publiczne Kraina Bajek w Kikole

WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 Lista rzeczy niezbędnych dla pierwszoklasisty: 


● komplet książek do wszystkich edukacji we wrześniu dzieci wypożyczą z biblioteki szkolnej, oprócz podręczników do religii. 

Podręczniki do religii rodzice/opiekunowie kupują we własnym zakresie informacja jest podana na stronie szkoły. 

● zeszyty - wszystkie bez marginesów 

- 2 zeszyty 16 kartkowe (w cienkie linie [czerwone i niebieskie] lub wyraźnie zaznaczone grube i cienkie linie 

- 2 zeszyty 16 kartkowe w kratkę 

- zeszyt do kontaktów ucznia to zeszyt 32 kartkowy w kratkę z wpisanymi danymi ucznia - adres, nr telefonów rodziców lub opiekunów, e -mail 

● tornister 

● pudełko śniadaniowe + bidon 

● piórnik, a w nim : 

- ołówek 2x 

- temperówka 

- gumka 

- klej w sztyfcie 

- linijka 15-20 cm z widoczną podziałką 

- nożyczki z zaokrąglonymi końcami 

- kredki ołówkowe i świecowe 

● przybory: 

- farby plakatowe 12 kolorowe + 2 pędzle o różnej grubości + pojemnik na wodę z przykrywką uniemożliwiającą wylanie się wody 

- blok A4 kolorowy 

- blok techniczny A4 biały i kolorowy 

- papier kolorowy A4 (wycinanki) 

- bibuła kolorowa 

- podkładka plastikowa 

- plastelina 8 kolorów 

- 2 teczki z gumką (na prace plastyczne) 

● strój gimnastyczny: granatowe lub czarne spodenki, biała koszulka, buty sportowe + worek 

● obuwie na zmianę + worek 

● strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka) na rozpoczęcie roku i inne uroczystości szkolne 


Dobra rada: 

Worek ze strojem gimnastycznym, worek z obuwiem zmiennym, tornister, bloki i inne rzeczy należy obowiązkowo podpisać (nożyczki i gumkę również!). Nowa sytuacja, emocje, obowiązki, mogą sprawić, że pierwszoklasista może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty.

Logo Szkoła Odkrywców Talentów
Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Logo strony zdamy.pl
Logo strony saferinternet.pl
Logo OKE Gdańsk
Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
Logo Zachowaj Trzeźwy Umysł
Logo strony lekcjaenter.pl
Logo - Dziecko w Sieci
Logo Owoce i Warzywa w Szkole
Logo: Niepodległa - Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości