Terapia pedagogiczna

 

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej, które rozwijają i aktywizują te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno– wychowawczym

Celem terapii pedagogicznej jest:

 

- Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.

 

- Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

 

- Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

                       Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej (od 2 do 5 osób).