Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.
Zdjęcie przedstawiające przebieg zajęć terapii pedagogicznej.

        

Terapia pedagogiczna

 

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej, które rozwijają i aktywizują te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno– wychowawczym

Celem terapii pedagogicznej jest:

 

- Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.

 

- Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

 

- Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

                       Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej (od 2 do 5 osób).