top of page

Podziel się zabawką


Drodzy Rodzice, Uczniowie, Przedszkolaki!


Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce używanych zabawek! 

Zróbcie porządki na swoich regałach, w szafach i na strychach! Dajcie drugie życie rzeczom, których już nie używacie. Zabawki doposażą sale przedszkola "Kraina Bajek" w Kikole, a także świetlicę przy ZSP w Kikole.

Spraw dzieciakom radość!

Każdy uczeń klasy I - VIII, który weźmie udział w zbiórce otrzyma dodatnie punkty oraz pozytywną ocenę z zachowania. Zabawki można przynosić do przedszkola lub do biblioteki szkolnej.

Dziękujemy.


Fotorelacja na szkolnym FB


Justyna Rumińska

Chrzest Polski


„Albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale”


W dniu 2 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.


Fotorelacja na szkolnym FB


"Święto Chrztu Polski 14 04" - YouTube


Ireneusz Bednorz

„Pamięć jest skarbnicą i strażniczką wszystkich rzeczy”

5 marca 1940 r. na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii Biuro Polityczne KC WKP(b) zdecydowało o likwidacji polskich jeńców wojennych bez przedstawiania im zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa ani aktu oskarżenia. 3 kwietnia 1940 roku rozpoczęła się likwidacja obozu w Kozielsku. Wszystkich zgromadzonych w nim jeńców zabito w katyńskim lesie. Przez kolejne sześć tygodni kolejni polscy oficerowie byli wywożeni z obozów i rozstrzeliwani: żołnierze ze Starobielska – w Charkowie, a policjanci z Ostaszkowa – w Kalininie.


ŚCIŚLE TAJNE (z teczki specjalnej)

Polecić NKWD ZSRS:


„Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby więziennej, jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 000 osób, członków różnorakich kontrrewolucyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i uciekinierów – rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie.

Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia [...]. Wszyscy są zatwardziałymi i nieprzejednanymi wrogami władzy sowieckiej”.


13 kwietnia 1943 r. w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD. Jednak prawda o sprawcach ludobójstwa na obywatelach II Rzeczypospolitej została oficjalnie potwierdzona dopiero po 50 latach.


14 listopada 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.


Fotorelacja na szkolnym FB


Ireneusz Bednorz

Malarska interpretacja wiersza

Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Słowem Malowane". Tematem konkursu była malarska interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Przypowieść o maku".

Na konkurs wpłynęło 28 przepięknych prac uczniów.

Już niebawem nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, a nam pozostało czekać z niecierpliwością na wyniki.

Dziękujemy za udział w konkursie.

Organizatorzy: p. Beata Orylska, p. Agnieszka Kwidzyńska, p. Dorota Kiełkowska- Kucińska.


Fotorelacja na szkolnym FB


Dorota Kiełkowska- Kucińska

Wywiad z dr hab. Karoliną Mikulską-Rumińską


Uczniowie klasy 7b wraz z wychowawczynią Anna Rumińską-Rudewicz przeprowadzili wywiad z wielokrotnie nagradzaną badaczką, dr hab. Karoliną Mikulską-Rumińską, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracującą na wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.


https://lipno-cli.pl/artykul/uczniowie-z-kikola-przepytali/1546661.amp


Anna Rumińska-Rudewicz

"Wierszyki łamiące języki" - konkurs


Regulamin

Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego

„WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”

dla klas „0” i I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kikół


Cele konkursu:

 • promowanie prawidłowej wymowy,

 • rozwijanie świadomości artykulacyjnej,

 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego,

 • ćwiczenie pamięci,

 • promowanie talentów recytatorskich,

 • kształcenie umiejętności publicznych wystąpień,

 • kształcenie umiejętności systematycznej i wytrwałej pracy.

Organizatorzy:

Ewa Góralska – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole

Aneta Falkowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole

Współorganizator i sponsor:

Burmistrz Kikoła, Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole.

Zasady udziału:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas „0” i I - III ze szkół podstawowych.

 2. Każda szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie i typuje:

SP Ciełuchowo – „0” – 1 uczestnik, kl. I – 1 uczestnik, kl. II – 1 uczestnik, kl. III – 1 uczestnik;

SP Wola  – „0” – 1 uczestnik, kl. I – 1 uczestnik, kl. II – 1 uczestnik, kl. III – 1 uczestnik;

SP Zajeziorze – „0” – 1 uczestnik, kl. I – 1 uczestnik, kl. II – 1 uczestnik, kl. III – 1 uczestnik;

SP Kikół – „0” – 2 uczestników, kl. I – 2 uczestników, kl. II – 2 uczestników, kl. III –  2 uczestników; (tu mamy po dwa oddziały w klasach dlatego po dwóch uczestników z każdej kategorii).

 1. Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie przygotowują do recytacji 2 wiersze z trudnościami artykulacyjnymi, każdy utwór musi „dotyczyć” innej trudności np. jeśli jeden tekst zawiera wyrazy z głoską „r”, to drugi powinien gromadzić słowa z głoskami „syczącymi”, czyli s, z, c, dz lub „szumiącymi”, czyli sz, rz, cz, dż

 2. Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać na karcie uczestnictwa (załącznik nr 1) do 25 maja 2024 r. na adres email: ewa-goralska@wp.pl z dopiskiem  „Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski”

Więcej informacji udzieli Pani Ewa Góralska – tel. 502409549

 1. Konkurs odbędzie się 11 czerwca 2024 roku (wtorek) w Szkole Podstawowej w Kikole ewentualnie w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kikole ul. Targowa 1, 870620 Kikół,  o godz. 8.30.

 2. Recytacje uczniów oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Kryteria oceny recytacji:

 • poprawność artykulacyjną

 • intensywność występowania danej trudności

 • sposób recytacji,

 • oryginalność recytacji,

 • opanowanie pamięciowe tekstu.


Przewidujemy dyplomy dla wszystkich uczestników i nagrody dla laureatów.


Organizatorzy

Informacja


Wyniki rekrutacji

do klasy pierwszej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole

Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole

na rok szkolny 2024/2025


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole informuje, że wszystkie podania o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej  na rok szkolny 2024/2025 rozpatrzono pozytywnie.


Dyrektor

mgr Ewa Irena Żuchowska

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników


Informujemy, że w okresie wakacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, urodzonych w latach 2009 - 2017.


 • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w okresie od 2 do 22 lipca.

 • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w okresie od 8 do 28 lipca.


Termin składania wniosków upływa 17 maja 2024 r.


Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Zbiórka elektrośmieci


Ruszyła zbiórka elektrośmieci!!!!


W ramach akcji ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci", nasza szkoła przyjmuje zużyty sprzęt  elektryczny małogabarytowy oraz wielkogabarytowy (typu pralki, lodówki, telewizory...)

Sprzęt prosimy przekazywać woźnemu p. M. Żurańskiemu, do dużej szkoły przy ul. Targowej 6.

Zbiórka trwa do 16 kwietnia!!!!

Uczniowie, którzy przynoszą elektrośmieci, robią listę ze swoim sprzętem, podają ilość oraz swoje imię i nazwisko.

Wszyscy zaangażowani w zbiórkę uczniowie, otrzymają pozytywne uwagi, a uczeń z największą ilością przyniesionego sprzętu zostanie nagrodzony.


Koordynator akcji 

p. M. Znaniecka

Wyniki wiosennych konkursów


Z okazji pierwszego Dnia Wiosny Samorząd Uczniowski ogłosił konkursy. Uczniowie wykazali się niesamowitą kreatywnością.


 • Konkurs "Pani Wiosna" wygrała Joanna Lisiecka, kl. 2a.

 • W konkursie "Pan Wiosna" zwyciężył Piotr Szmelter, kl. 4b.

 • Najładniejszą Marzannę wykonała Zofia Lewandowska, kl. 2b i otrzymała 1. miejsce.


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i wszystkim życzymy pięknej WIOSNY.


Nagrody w konkursach ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej oraz organizatorzy.


Fotorelacja na szkolnym FB


Anna Rumińska-Rudewicz

Na żółtym tle napis czerwonymi literami: SOS 800 12 12 12 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy Telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniu
Logo z linkiem do portalu Media Nauka
Logo portalu gminy Kikół przedstawia herb gminy i nazwę: GMINA KIKÓŁ. Po kliknięciu na obrazek otworzy się strona Urzędu Gminy w Kikole.
Jest to logo strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie otworzy się strona PPP w Lipnie.
ministerstwo-edukacji-i-nauki-PL.png
Logo Szkoła Odkrywców Talentów
Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Logo strony zdamy.pl
Logo OKE Gdańsk
Logo strony saferinternet.pl
Logo Zachowaj Trzeźwy Umysł
Logo strony lekcjaenter.pl
Logo - Dziecko w Sieci
Logo: Niepodległa - Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Logo-©Projektu-Emocja.png
Na zielonym tle biały napis: Szkoła Dialogu 2021.
bottom of page