top of page

Teachers employed by the Primary School in Kikół

in the 2020/2021 school year

mgr Marek Baranowski

nauczyciel biologii / oligofrenopedagog

mgr Ireneusz Bednorz

nauczyciel historii / oligofrenopedagog

mgr Dorota Kiełkowska-Kucińska

nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Chojnacka

edukacja wczesnoszkolna / oligofrenopedagog


mgr Justyna Chojnacka

nauczyciel fizyki / matematyki

mgr Marzena Dankowska

nauczyciel matematyki


mgr Justyna Rumińska

oligofrenopedagog

mgr Beata Frej

nauczyciel matematyki / oligofrenopedagog

mgr Elżbieta Głusińska-Polak

pedagog

mgr Ewa Góralska

edukacja wczesnoszkolna / logopeda

mgr Renata Górska

edukacja wczesnoszkolna / logopeda / oligofrenopedagog

mgr Danuta Grębicka

nauczyciel religii

mgr Małgorzata Jankowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Jasińska

nauczyciel świetlicy szkolnej / oligofrenopedagog

mgr Bernardyna Jasińska

edukacja wczesnoszkolna / oligofrenopedagog

mgr Jarosław Jasiński

nauczyciel religii

mgr Karolina Judycka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Kilanowska

nauczyciel języka polskiego

mgr Damian Koralewski

wicedyrektor / historia


mgr Kamila Kotwicka

nauczyciel języka angielskiego / oligofrenopedagog

mgr Dorota Korzeniewska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Kroplewska

bibliotekarka / oligofrenopedagog

mgr Ilona Kucharska-Gulcz

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Jolanta Kuczkowska

nauczyciel historii / oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Kwidzyńska

nauczyciel języka polskiego

mgr Rafał Ługowski

nauczyciel muzyki / plastyki

ks. mgr Piotr Kasprzak

nauczyciel religii

mgr Bogumiła Michalska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Morańska

nauczyciel chemii / oligofrenopedagog

mgr Beata Orylska

oligofrenopedagog / nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa / nauczyciel techniki

mgr Iwona Krajewska

nauczyciel wychowania fizycznego / informatyki

mgr Marta Redmerska

oligofrenopedagog / nauczyciel wych. fizycznego

mgr Ilona Romanowska

wicedyrektor/nauczyciel języka polskiego

mgr Jarosław Rosłonowski

nauczyciel fizyki / informatyki


mgr Anna Rudewicz - Rumińska

nauczyciel języka angielskiego / oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Rygielska

edukacja wczesnoszkolna / logopeda

mgr inż. Marek Smużyński

nauczyciel matematyki

mgr Małgorzata Statkiewicz - Zalewska

edukacja wczesnoszkolna / wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Szymańska

nauczyciel języka angielskiego / oligofrenopedagog


mgr Roman Szymański

nauczyciel świetlicy szkolnej / informatyki

mgr Elżbieta Śrutkowska

edukacja wczesnoszkolna / oligofrenopedagog

mgr Kamila Warot

nauczyciel języka angielskiego / doradztwa zawodowego

mgr Anna Witkowska

nauczyciel wych. fizycznego

mgr Marek Zajączkowski

nauczyciel wych. fizycznego

mgr Magdalena Znaniecka

nauczyciel geografii / oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Zwolińska

edukacja wczesnoszkolna

bottom of page