Szkoła Podstawowa otrzymała tytuł: Szkoła Odkrywców Talentów
Na zielonym tle biały napis: Szkoła Dialogu 2021.
Na żółtym tle napis czerwonymi literami: SOS 800 12 12 12 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy Telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniu

Podziękowanie


W imieniu Dyrekcji Szkoły, uczniów i wychowawców klas 1a i 2b pragniemy złożyć serdeczne podziękowania RODZICOM  za trud i wysiłek, który włożyliście Państwo malując  sale lekcyjne. 

Dzięki Wam możemy  cieszyć się pięknymi i czystymi izbami  lekcyjnymi. 

Jeszcze raz  bardzo dziękujemy i cieszymy się z  tak owocnej współpracy.


Fotorelacja na szkolnym FB


Bernardyna Jasińska

„Przeszłość bije we mnie jak drugie serce”

„Pamięć i ocalenie”. Program edukacji historycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego. Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji historycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia w ramach projektu realizowane są w Parku Pamięci w Toruniu, na Miejscu Pamięci Narodowej Barbarka i Forcie VII. Celem projektu jest aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnienie wiedzy na temat historii II Wojny Światowej, Miejsc Pamięci Narodowej w kontekście Zbrodni Pomorskiej.

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w ciekawych zajęciach. Po wysłuchaniu krótkiego wykładu uczestnicy otrzymali karty pracy, które wypełniali podczas spaceru w Parku Pamięci. Wszyscy wrócili bogatsi o wiedzę dotyczącą Zbrodni Pomorskiej dokonanej przez hitlerowców. Uczennice wykonały prace plastyczne – było to zadanie konkursowe, polegające na wykonaniu posteru historycznegodotyczącego wybranej postaci lub wydarzenia związanego ze Zbrodnią Pomorską.


Fotorelacja na szkolnym FB


Całość została podsumowana podczas wspólnego ogniska.


Agnieszka Kwidzyńska, Marek Baranowski, Ireneusz Bednorz

"A letter to Santa Claus"


Nauczyciele języka angielskiego ogłaszają konkurs językowo- plastyczny dla uczniów klas 4-8 "A letter to Santa Claus".  Konkurs polega na napisaniu listu do Świętego Mikołaja w języku angielskim z limitem słów 60-120 słów oraz zaprojektowanie kartki świątecznej. Oprócz poprawności językowej oceniana będzie oryginalność, pomysłowość i estetyka wykonania pracy. 


Prace należy oddać do nauczycieli języka angielskiego do 15 grudnia 2022r.


Anna Rumińska-Rudewicz

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną”

Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z ważniejszych dni dla każdego Polaka.

Rok 1918 był doniosłą datą dla Polski i dla świata. Zakończyła się I wojna światowa, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. Rozpadły się państwa zaborcze. Polska wróciła na mapę Europy po 123 latach.


W tym roku świętowaliśmy 104. rocznicę tego doniosłego wydarzenia.


Pielęgnujemy pamięć o naszych bohaterach narodowych. Wolność i pokój - wartości okupione najwyższą ceną, jaką jest ludzkie życie. Musimy dbać o to, by pamięć o poświęceniu i bohaterstwie nie zaginęła.


Relacja video na YouTube


Agnieszka Kwidzyńska, Marzena Dankowska, Dorota Kiełkowska-Kucińska, Ireneusz Bednorz

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci


W naszej szkole po raz kolejny odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci".Udało nam się zebrać ponad 550 kg sprzętu. Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy!!


Organizatorem jest firma Green Office Ecologic.


Fotorelacja na szkolnym FB


Magdalena Znaniecka


„Szkoła do hymnu”

Rok 1795 to pamiętna data. Wtedy to właśnie nastąpił trzeci rozbiór Rzeczypospolitej – państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Tekst „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, noszącej później tytuł „Mazurek Dąbrowskiego” lub „Jeszcze Polska nie zginęła”, powstał między 16 a 19 lipca 1797 roku w miejscowości Reggio, w ówczesnej Republice Lombardzkiej – we Włoszech. Napisał go Józef Wybicki - poeta, kompozytor, działacz polityczny - uczestnik konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego (ostatniego zrywu mającego ocalić Rzeczpospolitą przed utratą niepodległości). W lipcu 1797 roku przyjechał do Lombardii jako współorganizator Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego – oddziałów polskich, powstających przy armii francuskiej Napoleona Bonapartego. Polacy wierzyli, że u boku Napoleona wywalczą niepodległość dla Ojczyzny. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została napisana dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej, a także w 1806 roku, kiedy to Jan Henryk Dąbrowski w aurze zwycięzcy znalazł się w Wielkopolsce. Tu mieszkała Basia, która rok później została żoną generała.

Nadszedł czas Księstwa Warszawskiego i już wówczas pieśń Legionów Polskich we Włoszech stała się jakby nieoficjalnym hymnem.


Po upadku Napoleona, w nowo utworzonym Królestwie Polskim pod zarządem księcia Konstantego, brata rosyjskiego cara Aleksandra I, próbowano usunąć tę pieśń z narodowej pamięci. Ale już od powstania listopadowego w 1830 roku znów powszechnie ją śpiewano, jako jedną z najpopularniejszych pieśni patriotycznych.


Pieśń, rozpoczynająca się słowami "Jeszcze Polska nie zginęła...", towarzyszyła życiu narodu, zrywom powstańczym i rewolucyjnym, okresom żałoby narodowej i chwilom obudzonych nadziei. Po odzyskaniu niepodległości "Mazurek Dąbrowskiego" został uznany za hymn odrodzonej Polski. Zarządzenia sankcjonujące wybór pod względem prawnym zostały wydane 15 października 1926 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uznało pieśń za obowiązkową do śpiewania w szkołach. Po czterech miesiącach, 26 lutego 1927 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło "Mazurka Dąbrowskiego" hymnem narodowym. Podczas II wojny światowej pieśń ta była symbolem polskości i wyrazem wiary w zwycięstwo. Mazurek Dąbrowskiego był śpiewany w oddziałach partyzanckich, w polskich formacjach wojskowych na wszystkich frontach, na ulicach okupowanych miast.

Po zakończeniu wojny zajął bezspornie swoje dawne miejsce.


Od blisko dwóch stuleci nie została wyjaśniona zagadka historyczna: skąd się wzięła melodia, którą cały naród uznaje jako swój symbol?

Wg niektórych badaczy najbliższe prawdy jest założenie, iż Józef Wybicki dla potrzeb swojego tekstu "Jeszcze Polska nie umarła" sam opracował znane mu już poprzednio wątki melodyczne, łącząc je w jedną całość formalną.

Podczas jednego z kursów literatury słowiańskiej w Paryżu, 26 kwietnia 1842 roku Adam Mickiewicz stwierdził: "Sławna pieśń legionów polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju niezależnie od warunków politycznych tego bytu, i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go na nowo..."

Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w ogólnopolskiej akcji: „Szkoła do Hymnu”.


Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Szkoła do Hymnu”. W czwartek, 10 listopada 2022 roku o godzinie 11: 11, w ramach świętowania 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz goście zaśpiewali 4 – zwrotkowy hymn narodowy.


Przedsięwzięcie to kontynuacja inicjatywy: „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyliśmy obok blisko 24 tysięcy placówek, w kraju i zagranicą.


Ponownie słowa Mazurka Dąbrowskiego wybrzmiały z setek tysięcy piersi Polek i Polaków w kraju i poza jego granicami.


Kolejny raz podziękowaliśmy Niepodległej.


Relacja video na YouTube

Ireneusz Bednorz

"ZACZAROWANY ELIKSIR"


9 listopada w naszej szkole, jak co roku gościli aktorzy z Teatru" Kurtyna" w Krakowie. Przyjechali  do najmłodszych uczniów ze spektaklem "ZACZAROWANY ELIKSIR".

Było profilaktycznie, ale też bardzo wesoło. Dzieci aktywnie uczestniczyły w teatralnej pogadance i wpierały aktorów, sekundując im w aktorskiej grze. Nasi mali uczniowie dużo już wiedzą nt. zdrowego odżywiania, ale przede wszystkim lubią owoce i warzywa nie mniej niż słodycze! A to jest najważniejsze.

Bardzo dziękujemy GKRPA w Kikole za pomoc w organizacji przedstawień.


Fotorelacja na szkolnym FB

Barbara Głusińska-Polak


Spotkanie ze specjalistą w zakresie uzależnień behawioralnych


W poniedziałek 7 listopada uczniowie klasy siódmej naszej szkoły spotkali się z p. Romanem Latoszyńskim, specjalistą w zakresie uzależnień behawioralnych i nie tylko! W ciekawie prowadzonej pogadance uczestniczyła również p. Katarzyna Marczewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie. 


Bardzo dziękujemy GKRPA w Kikole oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej za pomoc w organizacji spotkania.


Fotorelacja na szkolnym FB


Barbara Głusińska-Polak

Akcja "Pomagam".


Szkolne Koło Caritas działające w naszej szkole zorganizowało akcję "Pomagam" skierowaną  do SOSW w Wielgiem. 

Uczniowie naszej szkoły przekazali na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wielgiem odzież, zabawki i przybory szkolne. Trochę  tego było...

 Za zaangażowanie Uczniom i Rodzicom serdecznie dziękujemy. 


Fotorelacja na szkolnym FB


Barbara Głusińska-Polak

Szkoła pamięta...


„Pamięć jest skarbnicą i strażnikiem wszystkich rzeczy”.


Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta” odbywa się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się na kartach historii Polski. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci nie tylko o bohaterach narodowych, ale także o tych lokalnych, którzy są związani z historią danego regionu.


Przedstawiciele społeczności uczniowskiej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole wraz z opiekunami odwiedzili miejsce, które upamiętnia „Zamordowanych Obywateli Ziemi Dobrzyńskiej przez NKWD w Rosji sowieckiej w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni”.


Fotorelacja na szkolnym FB

Agnieszka Kwidzyńska, Ireneusz Bednorz

Logo z linkiem do portalu Media Nauka
Logo portalu gminy Kikół przedstawia herb gminy i nazwę: GMINA KIKÓŁ. Po kliknięciu na obrazek otworzy się strona Urzędu Gminy w Kikole.
Jest to logo strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.Po kliknięciu na obrazek  w nowym oknie otworzy się strona PPP w Lipnie.
ministerstwo-edukacji-i-nauki-PL.png
przekaż 1% podatku   na rzecz naszej Szkoły
Logo Szkoła Odkrywców Talentów
Logo strony zdamy.pl
Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Logo OKE Gdańsk
Logo strony saferinternet.pl
Logo Zachowaj Trzeźwy Umysł
Logo strony lekcjaenter.pl
Logo - Dziecko w Sieci
Logo-©Projektu-Emocja.png
Logo: Niepodległa - Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości