top of page

„Nie piszemy o Historii. Piszemy o Pamiętaniu”

„Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób”. „BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego”.


Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego, biorą udział w akcji począwszy od pierwszej edycji, która miała miejsce w 2016 roku.


Tegoroczna akcja miała odmienny od poprzednich edycji charakter. Zamiast wysyłania kart do Powstańców – złożyliśmy podziękowania wirtualnie na stronie: Dumni z Powstańców.


Kolejne pokolenie zyskało wiedzę o Powstańcach Warszawskich i wydarzeniach tamtych dni.


Walczyliście o Wolność nie tylko dla siebie - także dla kolejnych pokoleń.


Dla nas. Dziękujemy! Pamiętamy!


"BohaterOn 2023 Kikół" na YouTube


Agnieszka Kwidzyńska, Rafał Ługowski, Ireneusz Bednorz

Sukcesy taneczne naszych absolwentek

W ubiegłą sobotę w Toruniu odbyły się mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tańcu sportowym Break Dance, z tej okazji chcielibyśmy pochwalić się dużymi sukcesami naszych absolwentek ze szkoły, które zdobyły miejsca na podium:

  • Roksana Kopczyńska 1 miejsce kat.  13-16 lat

  • Iza Wojciechowska 3 miejsce kat.  13-16 lat

Ponadto w pojedynkach szkół tańca mistrzostwo województwa kujawsko - pomorskiego zdobyła grupa „Young Breakers” zdobywając 1 miejsce, prowadzona przez trenera Damiana Hubert, który  do dziś prowadzi zajęcia w naszej szkole !!!


Fotorelacja na szkolnym FB

Banki Spółdzielcze – ciekawy temat


Fundacja Warszawski Instytut Bankowości zaprosiła społeczność naszej szkoły na wydarzenie Twój Bank Spółdzielczy: lokalne działania - globalne możliwości.
W czwartek 23 listopada uczniowie klasy VII b wzięli udział w lekcji on line. Zajęcia poprowadził pan Krzysztof Kokot Wiceprezes Zarządu BPS.


Główne zagadnienia poruszane na lekcji:


  • Specyfika bankowości spółdzielczej,

  • Wspieranie lokalnej społeczności (przykłady, również dzieci i młodzież),

  • Jak zostać właścicielem banku spółdzielczego?

  • Kto jest właścicielem banku spółdzielczego?

  • Co potrafi Twój bank spółdzielczy? (nowoczesne technologie, cyberbezpieczeństwo, bankowość elektroniczna i mobilna).


Fotorelacja na szkolnym FB


Damian Koralewski

„Mała książka – wielki człowiek”


W ramach ogólnopolskiego projektu  „Mała książka – wielki człowiek” każdy pierwszoklasista otrzyma Wyprawkę Szkolną.

W skład Wyprawki wchodzi:

„Wnuczka antykwariusza” – książka autorstwa Justyny Bednarek z ilustracjami Emilii Dziubak oraz  poradnik dla rodziców i opiekunów „Kochasz? Czytaj razem z dzieckiem”.

Projekt w całości jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Fotorelacja na szkolnym FB

Zajęcia profilaktyczne


W naszej szkole w ramach profilaktyki jak zawsze dużo się dzieje...


Z inicjatywy GKRPA w Kikole uczniowie klas VI- VIII uczestniczyli w programie słowno- muzycznym "MOŻNA TYLKO STRACIĆ" w wykonaniu p. Arkadiusza Zawilińskiego. Program trwał dwie godziny lekcyjne i zawierał blok zajęć dotyczących uzależnień w całym ich przekroju. Natomiast nasi najmłodsi uczniowie z  klas 0- III z zainteresowaniem słuchali policjantów z Komendy  Policji w Lipnie, którzy na spotkaniu "Świeć przykładem" przedstawiali najważniejsze zasady obowiązujące w ruchu drogowym i odpowiadali na pytania uczestników. Najmłodsi zostali obdarowani odblaskami.

W tym roku szkolnym również Teatr "Kurtyna" z Krakowa starał się zainteresować profilaktyką przedstawiając dwa spektakle: "Dziki zachód" dla klas O- III oraz "Dwa bieguny" dla klas IV- VI.

Jak zawsze nasi uczniowie czynnie uczestniczyli w wydarzeniach, a swoim zachowaniem godnie reprezentowali szkołę.


Bardzo dziękujemy GKRPA w Kikole za wsparcie i dobrą współpracę.


Fotorelacja na szkolnym FB


Barbara Głusińska-Polak

Informacja o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy


Poniżej znajdują się telefony zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.


W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.


Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.


Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 70 2222 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111  

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych - 116 123

Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia - 112


Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach: 

www.zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

www.pokonackryzys.pl

„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.”

Rok 1795 to pamiętna data. Wtedy to właśnie nastąpił trzeci rozbiór Rzeczypospolitej – państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Tekst „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, noszącej później tytuł „Mazurek Dąbrowskiego” lub „Jeszcze Polska nie zginęła”, powstał między 16 a 19 lipca 1797 roku w miejscowości Reggio, w ówczesnej Republice Lombardzkiej – we Włoszech. Napisał go Józef Wybicki - poeta, kompozytor, działacz polityczny - uczestnik konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego. W lipcu 1797 roku przyjechał do Lombardii jako współorganizator Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego – oddziałów polskich, powstających przy armii francuskiej Napoleona Bonapartego. Polacy wierzyli, że u boku Napoleona wywalczą niepodległość dla Ojczyzny. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została napisana dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej, a także w 1806 roku, kiedy to Jan Henryk Dąbrowski w aurze zwycięzcy znalazł się w Wielkopolsce. Tu mieszkała Basia, która rok później została żoną generała.

Nadszedł czas Księstwa Warszawskiego i już wówczas pieśń Legionów Polskich we Włoszech stała się jakby nieoficjalnym hymnem.


Po upadku Napoleona, w nowo utworzonym Królestwie Polskim pod zarządem księcia Konstantego, brata rosyjskiego cara Aleksandra I, próbowano usunąć tę pieśń z narodowej pamięci. Ale już od powstania listopadowego w 1830 roku znów powszechnie jąśpiewano jako jedną z najpopularniejszych pieśni patriotycznych.


Pieśń, rozpoczynająca się słowami "Jeszcze Polska nie zginęła...", towarzyszyła życiu narodu, zrywom powstańczym i rewolucyjnym, okresom żałoby narodowej i chwilom obudzonych nadziei. Po odzyskaniu niepodległości "Mazurek Dąbrowskiego" został uznany za hymn odrodzonej Polski. Zarządzenia sankcjonujące wybór pod względem prawnym zostały wydane 15 października 1926 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uznało pieśń za obowiązkową do śpiewania w szkołach. Po czterech miesiącach, 26 lutego 1927 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło "Mazurka Dąbrowskiego" hymnem narodowym. Podczas II wojny światowej pieśń ta była symbolem polskości i wyrazem wiary w zwycięstwo. Mazurek Dąbrowskiego był śpiewany w oddziałach partyzanckich, w polskich formacjach wojskowych na wszystkich frontach, na ulicach okupowanych miast.

Po zakończeniu wojny zajął bezspornie swoje dawne miejsce. 

Nasza szkoła kolejny raz dołączyła do ogólnopolskiej akcji: „Szkoła do Hymnu”.


Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Szkoła do Hymnu”. W ramach świętowania 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaśpiewamy hymn narodowy.


Kolejny raz podziękowaliśmy Niepodległej.


"Szkoła do Hymnu 2023" na YouTube


Ireneusz Bednorz

„Siła wyobraźni sprawia, że jesteśmy nieskończeni".

Począwszy od 2015 roku, kiedy to lekturą Narodowego Czytania była: „Lalka” Bolesława Prusa, nasza szkoła każdego roku bierze udział w tej ogólnonarodowej akcji.

Każdego roku otrzymujemy podziękowanie oraz okolicznościowe wydanie lektury. Tak było i w tym roku. W podziękowaniu za udział w Narodowym Czytaniu 2023 dotarło do nas piękne wydanie "Nad Niemnem" oraz list i podziękowania od Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy.


Fotorelacja na szkolnym FB


Agnieszka Kwidzyńska

Dorota Kiełkowska-Kucińska

Ireneusz Bednorz

Dzień Papieski

Jan Paweł II dla wielu Polaków stał się ideałem i na zawsze pozostał w pamięci. Również w naszej szkole uczciliśmy pamięć, drogę do papiestwa i świętości naszego Rodaka. Wspominaliśmy Papieża  w świadectwach zaproszonych gości: ks. Kanonika Marka Mrówczyńskiego, p. Małgorzaty Jankowskiej, p. Karola Chylińskiego, p. Dyrektor Ewy Żuchowskiej. Sprawdzaliśmy naszą wiedzę na Jego temat, śpiewaliśmy Jego ulubioną pieśń, radowaliśmy się z Nim i modliliśmy.

Ta słowno – muzyczna inscenizacja przygotowana przez naszych uczniów pod opieką p. Danuty Grębickiej, ks. Piotra Kasprzaka, p. Rafała Ługowskiego, p. Annę Kroplewską, p. Romana Szymańskiego, dzięki świadectwom zaproszonych gości pozostanie na długo w naszej pamięci. 

DZIĘKUJEMY!!!


Fotorelacja na szkolnym FB


Danuta Grębicka

„Pamięć jest skarbnicą i strażnikiem wszystkich rzeczy”

Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta” odbywa się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się na kartach historii Polski. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci nie tylko o bohaterach narodowych, ale także o tych lokalnych, którzy są związani z historią danego regionu.


Uczniowie klasy VIII A, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole zapalili i złożyli znicz pod pomnikiem: „W HOŁDZIE WALCZĄCYM W OBRONIE WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI UMIŁOWANEJ OJCZYZNY”.


Fotorelacja na szkolnym FB


Ireneusz Bednorz

Na żółtym tle napis czerwonymi literami: SOS 800 12 12 12 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy Telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniu
Logo z linkiem do portalu Media Nauka
Logo portalu gminy Kikół przedstawia herb gminy i nazwę: GMINA KIKÓŁ. Po kliknięciu na obrazek otworzy się strona Urzędu Gminy w Kikole.
Jest to logo strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.Po kliknięciu na obrazek  w nowym oknie otworzy się strona PPP w Lipnie.
ministerstwo-edukacji-i-nauki-PL.png
Logo Szkoła Odkrywców Talentów
Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Logo strony zdamy.pl
Logo OKE Gdańsk
Logo strony saferinternet.pl
Logo Zachowaj Trzeźwy Umysł
Logo strony lekcjaenter.pl
Logo - Dziecko w Sieci
Logo: Niepodległa - Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Logo-©Projektu-Emocja.png
Na zielonym tle biały napis: Szkoła Dialogu 2021.
bottom of page