top of page
Plansza „Bierzemy udział w akcji Żonkile

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole - Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego w Kikole zaprasza do składania ofert na zakup i wyposażenie szkoły w zakresie wyposażenia podstawowego i wyposażenia dodatkowego.

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole

Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego w Kikole

Adres: ul. Targowa 6, 87-620 Kikół

 

Termin składania ofert: do dnia 28.02.2022 do godz. 12:00. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.03.2022 r. 

Poniżej zamieszczono zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Informacja

z otwarcia ofert oraz o wyborze wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

,,Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do

Zespołu Szkolno–Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego

w Kikole w ramach realizacji projektu Laboratoria Przyszłości"

bottom of page