top of page

20–lecie nadania imienia  i sztandaru Szkole Podstawowej

im. Ignacego Antoniego Zboińskiego  w Kikole

i odznaczenie Medalem PRO PATRIA.

Zdjęcie Ignacego Antoniego Zboińskiego
Zdjęcie sztandaru oznaczonego medalem Pro Patria w dwudziestą rocznicę nadania imienia i sztandaru szkole.

* Jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia i sztandaru 

oraz wręczenie Medalu „Pro Patria”  

„  Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce”

                                                                                                                                                      Cyprian Kamil Norwid

 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej

im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole dziękuje uczniom, nauczycielom,

pracownikom obsługi i administracji,

 rodzicom, wszystkim, którzy włączyli

się w organizację

Jubileuszu 20-lecia  nadania szkole imienia

oraz wręczenia Medalu "Pro Patria"

 

Kikół, 24.11.2017r.    

P o d z i ę k o w a n i e

zaproszenie

Wójt Gminy Kikół, Dyrekcja , Rada Pedagogiczna  oraz  Społeczność

Szkoły  Podstawowej  im. Ignacego Antoniego Zboińskiego  w  Kikole

zapraszają

na uroczystości  związane  z 20–leciem nadania szkole imienia  i  sztandaru,

które odbędą się dn. 24 listopada 2017r. o godz. 10.00

Program uroczystości: 

* godz. 10.00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym św. Wojciecha w Kikole,

* godz. 11.15 – Przemarsz do budynku szkoły przy ul. Zboińskiego 1, 

* ok. godz. 11.30:

       -  powitanie,

       - prezentacja działań szkoły w zakresie kultywowania pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,

       -  wręczenie Medalu „Pro Patria”.

* ok. godz. 12.15 :

       - słowo wstępne, projekcja filmu związana z 20 – leciem nadania szkole imienia,

       - program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej,

* uroczysty bankiet w budynku szkoły przy ul. Targowej 6.

bottom of page