Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Kikole

w roku szkolnym 2020/2021

mgr Mirosława Blachowska

nauczyciel języka polskiego / oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Kwidzyńska

nauczyciel języka polskiego

mgr Renata Kilanowska

nauczyciel języka polskiego

mgr Ilona Romanowska

nauczyciel języka polskiego / plastyki

mgr Kamila Kotwicka

nauczyciel języka angielskiego / oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Szymańska

nauczyciel języka angielskiego / oligofrenopedagog

mgr Kamila Warot

nauczyciel języka angielskiego / doradztwa zawodowego

mgr Ilona Kucharska-Gulcz

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Ireneusz Bednorz

nauczyciel historii / wos / oligofrenopedagog

mgr Jolanta Kuczkowska

nauczyciel historii / oligofrenopedagog

mgr Marek Baranowski

nauczyciel biologii

mgr Magdalena Znaniecka

nauczyciel geografii / przyrody / oligofrenopedagog

mgr Rafał Ługowski

nauczyciel muzyki

mgr Justyna Chojnacka

nauczyciel fizyki / matematyki

mgr Marzena Dankowska

nauczyciel matematyki

mgr Beata Frej

nauczyciel matematyki / świetlicy szkolnej

mgr inż. Marek Smużyński

nauczyciel matematyki

mgr Roman Szymański

nauczyciel świetlicy szkolnej / informatyki / oligofrenopedagog

mgr Elżbieta Morańska

nauczyciel chemii / oligofrenopedagog

mgr Jarosław Rosłonowski

nauczyciel fizyki / informatyki

mgr Danuta Grębicka

nauczyciel religii / oligofrenopedagog

ks. Krzysztof Maciaszek

nauczyciel religii

mgr Iwona Krajewska

nauczyciel wychowania fizycznego / informatyki

mgr Anna Witkowska

nauczyciel wych. fizycznego

mgr Marta Redmerska

nauczyciel wych. fizycznego / oligofrenopedagog / pedagog

mgr Marek Zajączkowski

nauczyciel wych. fizycznego

mgr Małgorzata Jankowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Góralska

edukacja wczesnoszkolna / logopeda

mgr Mariola Filipczak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bernardyna Jasińska

edukacja wczesnoszkolna / oligofrenopedagog

mgr Renata Górska

edukacja wczesnoszkolna / logopeda / oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Chojnacka

edukacja wczesnoszkolna / oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Rygielska

edukacja wczesnoszkolna / logopeda

mgr Elżbieta Śrutkowska

edukacja wczesnoszkolna / oligofrenopedagog

mgr Barbara Głusińska - Polak

pedagog / oligofrenopedagog

mgr Barbara Jasińska

nauczyciel świetlicy szkolnej / oligofrenopedagog

mgr Anna Kroplewska

bibliotekarka / oligofrenopedagog

mgr Beata Orylska

oligofrenopedagog / nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Anna Rudewicz - Rumińska

oligofrenopedagog / nauczyciel języka angielskiego