W roku szkolnym 2020/2021  wszyscy uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole  otrzymają  bezpłatne podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są tylko do zakupu podręczników  do religii
oraz podręczników  do klasy „0”.

Pobierz wykaz podręczników dla klas 0-III - rozmiar 16,0 KB

Pobierz wykaz podręczników dla klas IV-VIII - rozmiar 21,4 KB

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są  do zakupu tych podręczników - rozmiar 14,0 KB