W roku szkolnym 2021/2022 

wszyscy uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole otrzymają bezpłatne podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są tylko do zakupu podręczników do religii. 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są  do zakupu tych podręczników- .odt- rozmiar: 28,0 KB

Szkolny wykaz  podręczników  w roku szkolnym 2021/2022 - klasy I–III- .odt- rozmiar: 28,0 KB

Szkolny wykaz  podręczników  w roku szkolnym 2021/2022 - klasy IV-VIII- .odt- rozmiar: 28,0 KB

 

 

Zdjęcie książek i czasopism