top of page

Kalendarz 

na rok szkolny 2023/2024

 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/24

4 września 2023 (poniedziałek)

Posiedzenie rady pedagogicznej.

13 września 2023 (środa) 

Zebranie z rodzicami w sali widowiskowej

14 września 2024 (czwartek) 

Zebranie z radą rodziców o 17 w sali nr 19

19 września 2023 (wtorek)

Zatwierdzenie planów pracy nauczycieli

30 września 2023 piątek)

Gminny Dzień Edukacji

13 października 2023 (piątek)

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

21 listopada 2023 (wtorek)

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

22 listopada 2023 (środa)

Próbny egzamin ósmoklasisty z języków obcych

23 listopada 2023 (czwartek)

Wystawienie ocen przewidywanych za I semestr

15 grudnia 2023 (piątek)

Zebranie z rodzicami

18 grudnia 2023 (środa)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 grudnia 2023 (czwartek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 grudnia 2023 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 stycznia 2024 (wtorek)

Wystawienie ocen za I semestr

15 stycznia 2024 (poniedziałek)

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

25 stycznia 2024 (czwartek)

Podsumowujące posiedzenie rady pedagogicznej

7 lutego 2024 (środa)

Ferie zimowe

12 - 25 lutego 2024

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

4 marca 2024 (poniedziałek)

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

5 marca 2024 (wtorek)

Próbny egzamin ósmoklasisty z języków obcych

6 marca 2024 (środa)

Zebranie z rodzicami

12 marca 2024 (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2024 (czwartek)

Wystawienie ocen przewidywanych za II semestr

13 maja 2024 (poniedziałek)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

14 maja 2024 (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

15 maja 2024 (środa)

Egzamin ósmoklasisty z języków obcych

16 maja 2024 (czwartek) 

Zebranie z rodzicami.

17 maja 2024 (piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 maja 2024 (piątek) 

Wystawienie ocen za II semestr

14 czerwca 2024 (piątek)

Bal klas VIII

czerwiec

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

17 czerwca 2024 (poniedziałek)

Uroczyste zakończenie klas III

18 czerwca 2024 (wtorek)

Uroczyste zakończenie klas "0"

19 czerwca 2024  (środa)

Uroczyste zakończenie klas VIII

20 czerwca 2024 (czwartek)  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca 2024 (piątek)

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024

Podsumowujące posiedzenie rady pedagogicznej

23 czerwca - 2024 (wtorek)

bottom of page