SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
W ROKU  SZKOLNYM
2022/2023

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Nikodem Żurański

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Eryk Rakowski

SEKRETARZ

Wiktoria Bonowicz

 

CZŁONKOWIE

Daria Zielińska

Julia Fabiszewska

Anna Dąbrowska

 

POCZET SZTANDAROWY

Bartłomiej Sztandarski

Filip Malinowski

Nikodem Żurański

Izabela Komorowska

Martyna Mikołajczyk

Anna Dąbrowska

Gabriela Hass

Gabriela Pińska

Ada Sadowska

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Justyna Chojnacka

mgr ​Marta Redmerska

mgr Ireneusz Bednorz