Dokumenty    szkolne

                  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

           IM. IGNACEGO ANTONIEGO ZBOIŃSKIEGO
                           W KIKOLE                                   
Statut SP .doc

- załącznik nr 1- Regulamin Rady Pedagogicznej.doc

- załącznik nr 2- Regulamin Samorządu Uczniowskiego.doc

- załącznik nr 3- Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.doc

- załącznik nr 4- Program wychowawczo- profilaktyczny.doc

- załącznik nr 5- Regulamin świetlicy szkolnej.doc

- załącznik nr 6- Regulamin stołówki szkolnej.doc

- załącznik nr 7- Regulamin biblioteki szkolnej.doc

- załącznik nr 8- Regulamin korzystania z boisk szkolnych.doc

- załącznik nr 9- Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.doc

- załącznik nr 10- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.doc

                          Klasy I-III,doc

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im.  I . A. ZBOIŃSKIEGO  W KIKOLE

    Procedura interwencyjna

                                           procedura interwencyjna.doc

                                                     

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW
LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE

Procedury postępowania

i metody współpracy z policją

REGULAMIN ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SZATNI SZKOLNEJ

Wydawanie duplikatów Świadectw i dyplomów

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W KIKOLE

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z E- DZIENNIKA 
DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE
REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z E- DZIENNIKA 
DLA Nauczycieli W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE
REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z E- DZIENNIKA 
DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE
  E- DZIENNIK 
 PODRĘCZNIK 
 
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Arkusz zapisu dziecka do szkoły 
                                                 podanie przyjęcia ucznia
  • White Facebook Icon

©2015 Szkoła Podstawowa w Kikole