top of page

           Dokumenty    szkolne

       STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 IM. IGNACEGO ANTONIEGO ZBOIŃSKIEGO
                    W KIKOLE     
Statut SP - PDF- rozmiar: 452 KB

Standardy (reguły) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w zespole szkolno-przedszkolnym w kikole       Standardy ochrony małoletnich - DOCX - rozmiar: 50 KB

 

STATUT Przedszkola Publicznego Kraina Bajek

                     W KIKOLE      Statut PP - PDF -rozmiar: 271 KB

Zmiany w STATUCIE PP - PDF - rozmiar: 65 KB

- załącznik nr 1- Regulamin Rady Pedagogicznej.doc- rozmiar: 67KB

- załącznik nr 2- Regulamin Samorządu Uczniowskiego.doc- rozmiar: 64KB

- załącznik nr 3- Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.doc- rozmiar: 59KB

- załącznik nr 4- Program wychowawczo- profilaktyczny.doc- rozmiar: 222KB

- załącznik nr 5- Regulamin świetlicy szkolnej.odt- rozmiar: 23KB

- załącznik nr 6- Regulamin stołówki szkolnej.odt- rozmiar: 27KB

- załącznik nr 7- Regulamin biblioteki szkolnej.odt- rozmiar: 27KB

- załącznik nr 8- Regulamin korzystania z boisk szkolnych.odt- rozmiar: 106KB

- załącznik nr 9- Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.odt- rozmiar: 7KB

- załącznik nr 10- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.odt- rozmiar: 82KB

 

Punktowy system oceniania zachowania uczniów.odt- rozmiar: 27KB 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im.  I . A. ZBOIŃSKIEGO  W KIKOLE

    Procedura interwencyjna
                                           
                                               
procedura interwencyjna.doc- rozmiar: 1,13MB

                                                     

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW
LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE

Procedury postępowania
i metody współpracy z policją

                rozmiar: 322KB

REGULAMIN ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SZATNI SZKOLNEJ

rozmiar: 61KB

Wydawanie duplikatów Świadectw i dyplomów

 rozmiar: 171KB
 PDF- rozmiar: 175KB
REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W KIKOLE

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z E- DZIENNIKA 
DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE
REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z E- DZIENNIKA 
DLA Nauczycieli W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE
REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z E- DZIENNIKA 
DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIKOLE
  E- DZIENNIK 
 PODRĘCZNIK 
 
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Arkusz zapisu dziecka do szkoły 
                                                 podanie przyjęcia ucznia.pdf- rozmiar: 92KB
  • White Facebook Icon

©2015 Szkoła Podstawowa w Kikole

bottom of page