Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej

im. I. A. Zboińskiego w Kikole:

p. Anna Kosz- przewodnicząca

p. Alicja Szmurło- sekretarz

p. Monika Kędzierska- skarbnik

 

Komisja rewizyjna Rady Rodziców:

p. Rafał Dankowski- przewodniczący

p. Agnieszka Sękowska- członek

p. Agnieszka Jabłońska- członek


 

Rada Rodziców przy SP w Kikole

nr konta: 7895 3700 0020 0400 4306 4700 01