Historia Szkoły

            Przedwojenna inicjatywa budowy w Kikole szkoły powszechnej najpełniej wyraziła się w latach 30. Komitet budowy, którego aktywnym członkiem został Zdzisław Kozicki - kierownik szkoły, dokonał wyboru projektu drewnianego budynku. Budowę zamierzano sfinansować    z kredytu, zaciągniętego przez radę gminy. Wojna pokrzyżowała te plany, a nowy pomysł murowanego obiektu zrealizowano dopiero w 1957 roku.Szkoła podstawowa w ciągu ubiegłego półwiecza funkcjonowała pod kierownictwem Tadeusza Bonowicza, Aleksandra Sakowskiego, Lecha Łańcuckiego, Leona Wiewiórskiego, Andrzeja Blachowskiego, Stanisławy Kowalskiej, Leszka Turskiego, Marii Mikołajczyk i Małgorzaty Rzepczyńskiej. 

Od 29 grudnia 2020 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora pełni mgr Ewa Irena Żuchowska. 
            Wielkim przeżyciem dla społeczności szkolnej okazało się nadanie szkole w 1997 roku imienia Ignacego Antoniego Zboińskiego. Pozwoliło na przyjęcie przez szkołę zasadniczego kierunku działań wychowawczych - zanurzenie się w dziedzictwie tradycji i kulturze ziemi dobrzyńskiej.

             10 czerwca 2017r. obchodzono Jubileusz 60-lecia budynku Szkoły.

24 listopada 2017r. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole podczas uroczystości związanych z 20–leciem nadania imienia i sztandaru, dostąpiła zaszczytu odznaczenia Medalem PRO PATRIA.