Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole

        mgr Ewa Irena Żuchowska