top of page
RPO1.jpg

NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA

1a.JPG

Od września 2012r., dzięki staraniom dyrekcji i władz gminy, uczniowie naszej szkoły korzystają z multimedialnej pracowni do nauki języka angielskiego.
"Doposażenie pracowni językowych było możliwe dzięki udziałowi w projekcie Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kikół - wyposażenie i dostosowanie pracowni w szkołach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013".
W pracowni językowej każdy uczeń ma swoje stanowisko wyposażone w słuchawki

i mikrofon, dzięki którym możliwa jest swobodna praca w grupach i parach, a sterujący pulpitem nauczyciel może słyszeć uczniów.
Biurka są ustawione tak, aby zapewniały lepszy kontakt uczniów z nauczycielem.

2k.JPG
3k.JPG
3c.JPG
bottom of page